Get Adobe Flash player

ຄວາມສຳຄັນຂອງພືດທີ່ເປັນຢາຕໍ່ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

 1. I.ຢາປົວພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ
  1. 1. ຕົ້ນຝາງແດງ
 1. 2.ຫຍ້າໜອນໜ່າຍ
 2. 3.ຫວ້ານ​ດີ​ຕັບ
 3. II.ຢາປົວກະເພາະ-ມະເລງລຳໃສ້
  1. 1.ຫວ້ານດີຕຸ່ມລຳໃສ້
 1. III.ຢາປົວໜິ້ວ
  1. 1.ຫວ້ານດີໜິ້ວ
 1. 2.ຕົ້ນໜາກເດືອຍຫີນ
 1. IV.ຢາປົວປອດ
  1. 1.ຕົ້ນຊ້າງນ້າວ
  2. 2.ຫຍ້າຮັງຄາວ
 2. V.ຢາປົວພະຍາດຍິງ
  1. 1.ຫວ້ານຫົດ
 1. 2.ຫວ້ານແກ້ຜິດກຳ
 1. 3.ຕົ້ນແຄ່ງກວາງ (ບຳລຸງ​ແມ່​ກຳ)
 1. VI.ຢາປົວພະຍາດຊາຍ
  1. 1.ຫວ້ານດີໃສ້ລົງຫຳ
 1. 2.ຕົ້ນກ້າວຄວຍດຳ(ປົວ​ທາດ​ລົ້ມ)
 1. VII.ຢາແກ້ສາລະພິດ
  1. 1.ຕົ້ນ​ພິມານ
 1. VIII.ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໂຕແປ
  1. 1.ຕົ້ນ​ຫາດ​ມີ້

ໜາຍເຫດ: ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 023 400 193

         020 5581 7681

         020 2831 1102

ເວລາມາດຕະຖານ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

118137
ມື້ນີ້
ມື້້້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທີດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
123
149
750
116716
2327
6537
118137

Your IP: 10.10.10.254
2018-06-22 16:18

ແຜນທີ່