Get Adobe Flash player

 

ຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພືດທີ່ເປັນຢາ

 

  1. ຄວນສືກສາຂໍ້ມູນ​​ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາພື້ນເມືອງກ່ອນນຳໃຊ້.
  2. ຕ້ອງໃຊ້ຢາໃຫ້ຖືກກັບພະຍາດ.
  3. ໃຊ້ພືດ​​ເປັນຢາໃຫ້ຖືກຊະນິດເພາະຕົ້ນໄມ້ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນມັກຮ້ອງຊື່ຕ່າງກັນ.
  4. ໃຊ້ພືດເປັນຢາໃຫ້ຖືກກັບພາກສ່ວນໃຊ້ເຊັ່ນ: ຊະນິດນີ້ໃຊ້ຮາກແຕ່ຖ້າໃຊ້ພາກສ່ວນອື່ນກໍ່ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຮັກສາ.
  5. ຕ້ອງໃຊ້ພືດເປັນຢາໃຫ້ຖືກກັບປະລິມານໃຊ້ຖ້າໜ້ອຍໂພດກໍ່ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຮັກສາແຕ່ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະພາໃຫ້​ເປັນ​   ພິດໄດ້.
  6. ຕ້ອງປຸງແຕ່ງໃຫ້ຖືກວິທີຖ້າຜິດພາດກໍ່ອາດເກີດ​​ເປັນພິດໄດ້ຫຼືອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງຕາມມາ.
  7. ຄວາມສະອາດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຊັນກັນຖ້າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານຄວາມສະອາດກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດອື່ນຕາມມາ.
  8. ການໃຊ້ພືດເປັນຢາທີ່ບໍ່​​ເຄີຍໃຊ້ຈັກເທື່ອໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ປະລິມານໜ້ອຍກ່ອນວ່າຢານັ້ນຈະໃຊ້ພາຍນອກຫຼືພາຍໃນ.
  9. ການກິນຢາບໍ່ຄວນກິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນຕາມປົກກະຕິແລ້ວການໃຊ້ຢາ 3-5 ວັນອາການກໍ່ຈະດີຂື້ນຖ້າກິນຮອດ 5         ວັນອາການບໍ່ດີຂື້ນຄວນປ່ຽນຢາເພາະການໃຊ້ຢາດົນໆອາດຈະເກີດການສະສົມສິ່ງທີ່ເປັນພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້.ເວລາມາດຕະຖານ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

118151
ມື້ນີ້
ມື້້້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທີດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
137
149
764
116716
2341
6537
118151

Your IP: 10.10.10.254
2018-06-22 16:23

ແຜນທີ່