Get Adobe Flash player

      ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງໂລກ-ຣີໂອ (ປະເທດເບຼຊິນ) ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ1972 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ໄດ້ອອກລັດຖະທຳມະນູນ ມາດຕາ 17 ວ່າດວ້ຍພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນປີ 1991 ແລະ ສ້າງຕັ້ງກົມສິ່ງແວດລ້ອມຂຶ້ນ.ໃນປີ 1992 – 1993 ແລະ ສ້າງຄະນະກຳມະການປະສານງານ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຂຶ້ນ.

   ຕົກມາໃນວັນທີ 12/12/2000 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ເລີ່ມເຮັດວຽກ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1474/ຈ.ຂ.ຂ.ຈ ລົງວັນທີ 10/12/2007 ຂໍ້ຕົກລົງລະບັບເລກທີ 629/ສຂຍ.ອວຕຊ, ລົງວັນທີ 15/4/2008 ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມາເປັນພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງວຽງຈັນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

 

 

 

ເວລາມາດຕະຖານ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

118129
ມື້ນີ້
ມື້້້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທີດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
115
149
742
116716
2319
6537
118129

Your IP: 10.10.10.254
2018-06-22 16:15

ແຜນທີ່